Новости

📌Ишкердикти колдоо борборунан бизнес-маалымат!
JIA Бизнес Ассоциациясы, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги (ЭКМ) жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы (МСК) ишкерлерге маалыматтык колдоо көрсөтүү максатында биргелешкен долбоорду ишке ашырууну жарыялайт🔥
PR тенденциялары: коммуникациянын келечегине көз караш
Дүйнөлүк тенденция тездик менен өзгөрүүдө жана аны менен бирге коомдук коммуникацияга болгон мамиле да өзгөрүүдө. PR (коомчулук менен байланыш) чөйрөсү да жаңы реалдуулуктарга жана технологияларга ыңгайлашып тынымсыз кыймылда. Биз бул макалада заманбап дүйнөдө алдыга жылдыруу стратегияларына таасир эткен бир нече негизги PR тенденцияларын айтып беребиз. Жазган: Ишкердикти Колдоо Борборунун (ИКБ) Оштогу PR-консультанты Перизат Мамарайым кызы
Как регистрировать предпринимательскую деятельность в Кыргызстане
Регистрация предпринимательской деятельности может различаться в зависимости от страны и юрисдикции, в которой вы планируете осуществлять свою деятельность. В данной статье мы рассмотрим правовые основы регистрации предпринимательской деятельности в Кыргызстане. Ссылаясь на законодательство Кыргызской Республики, могу отметить, что согласно пункту 4, статьи 1 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, под предпринимательской деятельностью – понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на получение прибыли лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Юрист-консультанттан кеңеш: Кызматкерди жумушка алууда жана бошотууда көнүл бурулуучу укуктук маселелер
Кызматкерлерди жумушка алуу жана бошотуу ар бир уюмдун/ишкердин персоналды башкаруудагы маанилүү этаптарынын бири болуп саналат. Бул процесстерди белгилүү эрежелерди сактоо менен жүргүзүү адилеттүүлүктү, укуктук коопсуздукту жана кесиптик этиканы камсыз кылууга жардам берет.
Салыктык текшерүүлөр
Салык төлөөчүлөр менен салык органдарынын ортосундагы талаш-тартышуу жагдайлары биринчи кезекте салык органдары тарабынан жүргүзүлүүчү салыктык текшерүүлөр учурунда пайда болот. Текшерүүлөрдүн кандай түрлөрү бар, алардын жоболору кандай болот? Бул тууралуу маалыматты бул макалада окуй аласыз!
Управление бизнес-процессами (BPM) через ключевые показатели эффективности (KPI)
Управление бизнес-процессами (Business Process Management, BPM) через ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) - является одним из подходов к оптимизации и контролю процессов в организации.
Эффективное управление бизнесом.
"Ключевые стратегии и советы для успеха" Управление бизнесом требует от руководителей набора навыков и стратегий для достижения успеха. Они должны иметь понимание не только о своих продуктах или услугах, но и о рынке, конкуренции, финансовом планировании и управлении персоналом. В данной статье мы рассмотрим ключевые советы для эффективного управления бизнесом.
Как получить выгодные условия по кредиту?
Получение выгодных условий по кредиту - это цель, которую преследует множество людей, стремящихся осуществить свои финансовые планы и достичь финансовой стабильности. Кредиты стали неотъемлемой частью нашей современной экономики, и для многих они являются надежным инструментом для реализации различных проектов, в том числе запуск и расширение бизнеса.
Как привлечь инвестиции в свой бизнес: 8 важнейших советов
Привлечение инвестиций – важнейший этап развития любого бизнеса. Однако для того, чтобы инвесторы обратили внимание на вашу компанию, необходимо продемонстрировать потенциал и перспективность своего предприятия. Инвесторов необходимо убедить в том, что вы способны заработать денег и для себя, и для них. В данной статье мы поделимся с вами важнейшими советами, которые помогут привлечь инвестиции в бизнес.
PR маркетинг эмес. Коомчулук менен байланыш тууралуу айтып беребиз.
Коомчулукта PR менен маркетинг түшүнүгүн чогуу карагандар бар. Ал тургай түрдүү окуяларда жарандардын өзүнө упай топтоо максатында жасаган аракетин “пиар үчүн” деген одоно кабыл алынган учурлар кездешет. Ал гана эмес медиа-индустриянын айрым өкүлдөрү үчүн да “PR” жана “жарнама” деген сөздөр синонимдер сыяктуу угулат. Албетте, бул туура эмес түшүнүк. Биз бул макалада PR менен маркетингдин ортосундагы негизги айырмачылыктарды айтып беребиз.
Как написать бизнес план?
За последние 5-8 лет Малый и средний бизнес в Кыргызстане развивается очень активно. В бизнесе применяются всё новые инновационные подходы решений, наблюдается активность в создании...
Келишимди юридикалык жактан туура түзүүнүн маанилүүлүгү
Урматтуу ишкерлер, Ишкердикти колдоо борборунун (ИКБ) юрист-консультанты Абдибакыт Курбанов сиздерге келишимди жазуу түрүндө түзүүнүн жана ошондой эле түзүүдө эмнелерге көңүл буруу керектиги тууралуу кыскача маалымат бермекчи!
Ишкердикти баштоодо салык режимин кантип туура тандоо керек?
Ишкердикти баштоодо эң негизги нерселердин бири бул салык режимин тандоо болуп эсептелет. Себеби тандалган салык режимине жараша ишкер ишкердигин жүргүзөт жана салык боюнча отчетторун берип турат.
Как начать свое дело с нуля: путеводитель для начинающего предпринимателя
В мире существует множество возможностей для тех, кто планирует начать свой собственный бизнес. Безусловно, путь предпринимательства может быть захватывающим и нелегким одновременно. Однако, для тех, кто готов вложить энергию, творчество и настойчивость, начало бизнеса с нуля может стать великолепной возможностью для самореализации и финансового успеха.
Роль консалтинга и консультантов в современном мире
По данным Harvard Business Review, только в США объем консалтинговой индустрии составляет более 2 млрд. долл. США. В результате глобализации рынков, диверсификации задач и эволюции бизнес-ландшафта консалтинг постепенно становится частью всех сфер мировой экономики. При этом профессия консультанта, символизирующая эту индустрию, остается малоизвестной, а ее многочисленные функции не всегда понимаются широкой общественностью.
О консалтинге простыми словами!
В этой статье Вы получите доступную информация о консалтинге от нашего бизнеса-консультанта Мирлана Жолдошбаева. Переходите скорее!
Три принципа для развития Ownership Mindset у сотрудников
Три принципа для развития Ownership Mindset у сотрудников Давайте разберемся что такое Ownership Mindset и зачем он нам нужен?
Как создать эффективную систему управления продажами?
Как создать эффективную систему управления продажами? Система управления продажами является ключевым элементом любого бизнеса, который стремится к успеху. В Кыргызстане малый и средний бизнес часто сталкивается с проблемами и в создании самой системы и в последующем управлении. Эффективная система управления продажами помогает компаниям не только увеличивать объемы продаж, но и повышать уровень удовлетворенности клиентов, что в свою очередь способствует укреплению имиджа компании и увеличению ее доходов. В своей статье я постарался описать основные моменты, учитывая практику предоставления консультаций в ЦПП Ош и других регионов. В статье мы рассмотрим основные принципы создания эффективной системы управления продажами.
Салык өзгөрүүлөрү боюнча маалымат
Ишкердикти колдоо борбору ишкерлердин көңүлүн салык кодексине кирген өзгөрүүлөргө көңүлүңүздөрдү бурат
Жалал-Абад облусундагы айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” долбоорун ийгиликтүү аяктаган 17 айым ишкерге грант алуу үчүн сертификат тапшыруу аземи болуп өттү
📌15-декабрь “Жалал-Абад облусундагы айымдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” долбоорун ийгиликтүү аяктаган 17 айым ишкерге грант алуу үчүн сертификат тапшыруу аземи болуп өттү. ✅Сертификат алган 17 ишкер айым 135 миң сомго чейин накталай эмес материалдык колдоо алышат.
Жалал-Абад шаарында ишкерликти колдоо борбору каржы консультантын кабыл алат
Резюме электрондук почта аркылуу жөнөтүлүшү керек. дарек ceo.jalalabad@jia.kg 26-жылдын 2022-июнуна чейин жана тема сиз РЕЗЮМЕ тапшырып жаткан бош кызмат ордун камтышы керек Тел боюнча толук маалымат: +996 505 250 896
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! «ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНДАГЫ АЯЛДАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕҢЕЙТҮҮ» ПРОГРАММАСЫНА КАТТОО БАШТАЛДЫ.
Гранттык программа ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсесинин, Бизнес Ассоциация ЖИА жана Ишкердикти Колдоо Борборлорунун (ИКБ) өнөктөштүгү менен «Чакан жана орто ишканаларды колдоо менен экономиканын калыбына келишине көмөктөшүү» долбоорунун алкагында ишке ашырылууда.
Талас шаарында да ишкердикти колдоо борбору ачылды
25-ноябрь күнү Талас шаарында ишкерлерди ар тараптуу колдогон Ишкердикти колдоо борбору ачылды. Аталган борбор Бизнес ассоциация JIA демилгеси жана ЕККУнун Бишкек шаарындагы программалык кеңсесинин колдоосу менен түзүлгөн. Учурда борбордо юрист жана бизнес-консультант ишкерлерге ар тараптуу кызмат көрсөтө баштады. Консультанттар атайын тандоо менен алынган жана буга чейин өз тармагында мыкты жетишкендикти көрсөткөн адистер. Ишкердикти колдоо борборлору буга чейин Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Ысык-Көл облустарында ишмердүүлүк жүргүзүп келген. Борбордун негизги максаты өлкөдө чакан жана орто бизнести өнүктүрүү, ишкерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүү, бизнес сабаттуулукту жогорулатуу аркылуу өлкө экономикасын чындоо, жумушсуздук көйгөйүн жана жакырчылыкты жоюу болуп саналат.
Бизнес-консультант Рысбек Бегматов: "Пандемиядан кийин кантип ишкер болобуз?"
"Пандемиядан кийин кантип ишкер боло аласың? Ишкерликти колдоо борборунун Жалал-Абад филиалынын бизнес-консультанты Рысбек Бегматов жооп берди.
Баткен облусундагы аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Программа.
Баткен облусундагы аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча Программа.
Относительно отсрочек по кредитным платежам, запрета на взимание комиссий и начисление штрафов и пени
Пояснения НБКР относительно отсрочек по кредитным платежам, запрета на взимание комиссий и начисление штрафов и пени
Состоялось открытие ЦПП
ЦПП в Оше открыл свои двери для предпринимателей. Теперь вы можете получит отличную возможность для расширения вашего бизнеса.