Биз сизге Ишкердикти Колдоо Борборунан (ИКБ) бизнести башкаруу боюнча МиниМВА онлайн курсун тартуулайбыз.

Курс толугу менен санариптештирилген жана ИКБнын расмий каналында акысыз түрдө жайгашкан. Шилтеме https://www.youtube.com/@ishkerkg

Онлайн тестирлөөдөн өтүү үчүн:https://forms.gle/jc4orxj4Vn8eTdja7

Курстун сизге берген мүмкүнчүлүктөрү:
-Ийгиликтүү бизнес стартапты кантип түзүү керектиги жөнүндө түшүнүк аласыз
-Бизнесиңиздин эффективдүүлүгүн жогорулатуу 
-Сатууларыңызды көбөйтүү
-Чыгымдарды оптималдаштыруу
-Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрүү
-Ийкемдүү жөндөмдөрдү өнүктүрүү 
-Өзүңүздүн жана кызматкерлериңиздин 
-Ишмердүүлүгүңүзгө жаңы технологияларды киргизүү
Курс 5 модулдан турат:

-Стратегиялык башкаруу
-Кызматкерлерди башкаруу
-Финансылык менеджмент
-Маркетинг жана сатуу
-Эл аралык маркетинг 

Курсту аяктагандан кийин, сиз онлайн форматта чакан тестирлөөдөн өтүп, курсту ийгиликтүү аяктагандыгыңыз боюнча сертификат ала аласыз.