Ишкердикти Колдоо Борборунун Баткен Облусундагы Консультанттары: 

Баткен ш., Нургазыев көч. 10 (2-кабат)
Координатор +996 771 348 811 Муратбек Газыев

Ишкердикти Колдоо Борборунун Ош Облусундагы Консультанттары:

Ош ш., Ленин көч. 287, Долбоор (1-кабат)
Координатор +996 776 458 127 Шералы Касымалиев

Ишкердикти Колдоо Борборунун Талас Облусундагы Консультанттары:

Талас ш., Манас көч. 118 А (2-кабат) 
Координатор +996 556 766 667 Азиза Айтыбекова

Ишкердикти Колдоо Борборунун Жалал-Абад Облусундагы Консультанттары:
Жалал-Абад ш., Манас көч. 78А, Сингапур бизнес борбору (3-кабат) 
Координатор +996 505 250 896 Тилебалды Урайымжанов

Ишкердикти Колдоо Борборунун Ысык-Көл Облусундагы Консультанттары:

Каракол ш., Алыбаков көч. 158 (1-кабат) 
Координатор +996 701 448 822 Бекболсун Абдилашимов