Ишкердикти Колдоо Борборунун Баткен Облусундагы Консультанттары: 

Баткен ш., Нургазыев көч. 10 (2-кабат)
Ишкердикти Колдоо Борборунун Ош Облусундагы Консультанттары:

Ош ш., Ленин көч. 287, Долбоор (1-кабат)

 


Ишкердикти Колдоо Борборунун Талас Облусундагы Консультанттары:

Талас ш., Манас көч. 118 А (2-кабат) 


Ишкердикти Колдоо Борборунун Жалал-Абад Облусундагы Консультанттары:

Жалал-Абад ш., Манас көч. 78А, Сингапур бизнес борбору (3-кабат)

 


Ишкердикти Колдоо Борборунун Ысык-Көл Облусундагы Консультанттары:

Каракол ш., Алыбаков көч. 158 (1-кабат)