Каракол шаарындагы ишкердикти колдоо борборунун жардамы менен жергиликтүү бизнес пандемия-19 учурунда жаңы чындыкка кантип ыңгайлашып жатканын караңыз. 2019-жылдан бери Караколдогу ЦПП 300дөн ашуун жеке консультацияларды өткөрдү.  


Бүгүнкү күндө ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсесинин колдоосу менен республика боюнча Ош, Каракол, Жалал-Абад жана Баткен шаарларында ишкердикти колдоо боюнча 4 борбор иштейт.