Бактыбек Рысалиев - финансы менеджмент жана стратегияны өнүктүрүү боюнча консультант. Акыркы эки жыл ичинде  Талас ишкердикти колдоо борборунда 20дан ашык компания жана 200 жеке ишкерлерди,ар кандай экономикалык стартаптарга консультация берип, колдогон. Рысалиев Бактыбек финансы боюнча менеджмент, бухгалтердик учет, исламдык принциптеги финансы жана налог боюнча билимдерге ээ. Өзүнүн кең иш тажрыйбасына ылайык , ал клиенттеринин көйгөйүнө сапаттуу чечимдерди сунуштайт. Кыргыз Республикасында № 27-09-21 сандары менен катталган, «Коз каранды эмес директорлор» ассоциациясынын мүчөсү.

Чалуу: +996 701 707 500