Айзаада Мусакеева - Ысык-Көл облусундагы Ишкердикти Колдоо Борборунун (ИКБ) PR-консультанты. 2022-жылдан бери Каракол шаарындагы кеңсебизде эмгектенип келет. PR кызматтары боюнча, жеке бренд жана контент-стратегия түзүү боюнча кеңеш берет. Ошондой эле презентацияны даярдоо, контентти башкаруу жана социалдык тармактар менен иштөө боюнча тренингдерди жана семинарларды өткөрөт. Ж. Баласагын атындагы КУУнун экономика боюнча магистр даражасына ээ. 

Телефон: +996 502 190 321