Айбалаев Сабыт-2020-жылдын май айынан тарта Баткен Ишкердикти Колдоо Борбору финансылык кеңешчи кызматын көрсөтүп келет. Бухгалтердик эсеп, салык салуу жана инвестицияларды тартуу жаатында кеңири билимге жана бекем практикалык тажрыйбага ээ. Баткен облусунда ишкердик жүргүзгөн юридикалык жана жеке жактарга консультациялык колдоо жана практикалык көмөк көрсөтөт. Анын практикасында төмөндөтүлгөн пайыздык чен боюнча жеңилдетилген насыя алууга көмөк көрсөтүү учурлары бар. И.Разаков атындагы КИПиГ шаарында бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит адистиги боюнча жогорку билим алган.

Чалуу: +996 773 22 10 10