Биз кардарлар үчүн актуалдуу жарнамалык каналдарды сунуш маркетинг иш-аракеттери боюнча кыскача талдоо жүргүзүү. Кардардын бюджетин аныктоо жана жарнама максаттарын жана мөөнөтүн эске алуу менен, ага ылайык маркетинг планын түзөт. Тар адистердин кардар менен болгон байланыштары менен бөлүшөбүз (дизайнер, ШБМ ЩИК, ТВ, радио, полиграфиялык борборлор, маркетологдор, агентствонун ивенти ж. б.)