Борбордун кызматтары: 

Бизнес консультациялар

жалпы башкаруу, каржыны башкаруу, кадрларды башкаруу, маркетинг, өндүрүш, маалымат технологиялары, атайын кызматтар,   

бизнес процесстерин оптималдаштыруу, каржылык анализ жана башкаруу, уюмдун менеджменти. Маркетинг -  бизнес чөйрөнү иликтөө, практикалык маркетинг, бренд иштеп чыгуу.

 - Юридикалык кызматтар: 

1. Оозеки жана жазуу түрүндөгү юридикалык консультациялар. - жарандык укук; - коммерциялык укук; - жер укугу; - салык укугу; - эмгек укугу ж.б..  

2. Келишимдерди иштеп чыгуу; 

3. Келишимдерди укуктук текшерүүдөн өткөрүү; 

4. Компаниялардын ички документтерин иштеп чыгуу. 

5. Юридикалык жактардын уюштуруу иш-кагаздарын даярдоо жана өзгөртүү; 

6. Юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо жана жоюу боюнча кеңештер; 

7. Укуктук темаларга тренингдерди өткөрүү.