Ишкердикти колдоо борбору (ИКБ) - өлкөнүн Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Кара-Кол шаарларында аймактагы ишкерлерге кызмат көрсөтүп келүүдө. Борбордун миссиясы:

ИКБ ишкерлерди  маалымат менен камсыз кылууну жана кеңеш берүүнү максат кылат.  Ошондой эле, сапаттуу бизнес-демилгелерди түзүүгө, даярдоого көмөктөшүп аларды ишке ашыруу аркылуу ишкердикти өнүктүрүүнү көздөйт.


Борбордун ишмердүүлүк багыты:

Борбордун ишмердүүлүгү ишкерлерге квалификациялык кеңеш берүү жана окутууну ошондой эле кичи жана орто бизнес ээлерин мамлекет жана жергиликтүү өз ара башкаруу органдары менен  кызматташуусун уюштурууга багытталган. Ошондой эле, ишкердикке тиешелүү маселелер боюнча кеңеш берүү, бизнес-пландарды иштеп чыгуу, бизнес-демилгелерди жайылтуу багыты боюнча кеңеш берет.  ИКБ өнөктөштүккө кызыкдар тараптардын жана уюмдар менен ишкерлердин ортосунда байланыш түзүүнү көздөйт.

Борбордун кызматтары (акысыз жана акы төлөнүүчү кызматтар)